Publikacje naukowe

Publikacje naukowe a otwieranie tzw przewodu doktorskiego.

Wykształcenie wyższe stało się ostatnio niezwykle powszechne. Coraz trudniej jest się wybić wśród licencjatów i magistrów. Tym ważniejsze staje się, zatem uzyskanie tytuły doktora. Jak można się tego spodziewać, wyższy stopień naukowy wiąże się też z poważniejszymi wymaganiami odnośnie jego uzyskania. Istnieje szereg wytycznych pozwalających na rozpoczęcie przewodu doktorskiego, czyli działań mających na celu zdobycie upragnionego dyplomu.

Studia trzeciego stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu doktoranckiego różnią się od poprzednich poziomów edukacji. Żeby móc je ukończyć nie wystarczy nauka i zdane egzaminy, ale też własne publikacje naukowe. Są one warunkiem do tego, by w ogóle rozpocząć przewód doktorski. Tego typu dokonania są publikowana w czasopismach naukowych. W zależności od ich wartości, trafiają do innych czasopism, co buduje renomę ich autora.

Najlepsze publikacje ukazują się w czasopismach uwzględnionych na specjalistycznych listach. Za najbardziej prestiżową uważana jest lista filadelfijska. Jest to zestawienie najwyżej ocenionych publikacji, wybieranych i klasyfikowanych zgonie z wymogami Institue for Scientific Information. Punkty są zwykle przyznawane także przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na tej podstawie ustala się jakość czasopism i prac w nich umieszczanych.

Chcąc rozpocząć pisanie pracy doktoranckiej należy pamiętać o tym, że ich uzupełnieniem musi być, co najmniej jedna publikacja naukowa. Doktoraty wymagają czynnego udziału w rozwoju nauki, którego potwierdzeniem są publikacje, ale też zdania egzaminów i obrony pracy. Dopiero w ten sposób można ukończyć studia doktoranckie, otrzymując stosowny dyplom.