Pisanie prac doktorskich a doctor honoris causa

Najczęstszym sposobem zdobywania wykształcenia wyższego niż magisterskie jest po prostu dalsze studiowanie i poszerzanie wiedzy. Doktorat, bo to on właśnie jest trzecim stopniem studiów wyższych, przyznawany jest oficjalnie osobom, które pisały pracę doktorską oraz obroniły ją z odpowiednim wynikiem. Oczywiście, nie tylko pisanie prac doktorskich należy do doktoratu, ale jest to jeden z ważniejszych jego elementów.

Część osób decyduje się na eksternistyczne zaliczenia oraz otrzymywanie w ten sposób tytułu doktoratu. To również zmusza do pisania prac doktorskich, jednak nie jest to aż tak rygorystyczne jak klasyczne studia doktorskie. Jest natomiast zdecydowanie droższe, z czym przyszły doktor nauk powinie się na pewno liczyć. Doktorat eksternistyczny można zrobić w dowolnym tempie oraz terminie, niekoniecznie pracując na uczelni czy będąc w nią zaangażowanym.

Niektóre osoby, które są szczególnie zasłużone dla działań na rzecz nauki czy konkretnego przedsięwzięcia, mogą również otrzymać tytuł doktora w inny sposób. Jest to tak zwany tytuł doctor honoris causa. Jak sama nazwa mówi, jest to tytuł doktora nauk przyznawany honorowo dla osób zasłużonych w dziedzinie nauki.

Zazwyczaj taki tytuł dostają osoby, które mogą pochwalić się ogromną wiedzą albo działalnością na rzecz konkretnej dziedziny. Są również politycy, pisarze. Tytuł taki może nadać uczelnia wyższa.