Prace doktorskie realizowane bez wsparcia państwa

Życie doktoranta do najłatwiejszych nie należy. Sam proces przygotowania odpowiednich materiałów naukowych stosowanych w pracy doktorskiej jest długi i chociaż na przygotowania do obrony można przeznaczyć nawet kilka lat, to i tak wytrwać na studiach doktoranckich łatwo nie jest.

Prace doktorskie wymagają bardzo mocnego zaangażowania i dogłębnej analizy obszaru, którego dotyczą. Intensywna lektura zagranicznych i polskich pozycji literatury branżowej zajmuje dużo czasu, jednak prowadzenie badań oraz weryfikacja przyjętych hipotez to mocno zajmujące kwestie.

Przygotowanie dobrej pracy doktorskiej wymaga czasu, jednak jak każdy człowiek i doktorant żyć musi. I tutaj zwykle pojawia się problem, ponieważ nie zawsze stypendia doktoranckie wypłacane są w terminie, a w większości przypadków uczelnie bezradnie rozkładają ręce.

Doktorant ma, więc wybór. Poświęcić się w pełni pisaniu swej pracy i przeczekać trudny okres, gdy pozbawiony jest podstawowych środków, lub na chwilę zaprzestać prowadzenie badań i podjąć pracę zarobkową do czasu, gdy stypendium zostanie wypłacone.

Nieco to smutne, że w kraju gdzie utrzymuje się, że rozwój kultury i nauki jest istotny dla państwa, ludzie, którzy chcą coś zrobić dla tego rozwoju pozostawiani są sobie sami. W wielu wypadkach zdolni i kreatywni ludzie muszą zrezygnować z własnych marzeń o karierze naukowej, ponieważ nie stać ich na dalszy rozwój.