Historia

RELIGIA SŁOWIAN

Religia naszych przodków wywodzi się z serca indoeuropejskich religii politeistycznych. W części źródeł odnoszących się do wierzeń Słowian stwierdza się, że był to również henoteizm; wierzono w wielu wielorakich bogów też w jednego głównego razem z jego tego typu wcieleniami. Poniektórzy bogowie dla danego plemienia byli ważniejsi ze względu na model wykonywanej tam pracy bądź model hodowli prowadzonej w tym plemieniu. Dla rolników gleba miała najlepsze znaczenie, toteż czczono ją, rybacy składali hołd wodzie. Nasi przodkowie boską siłę upatrywali w przyrodzie, stąd często religia tych przed chwilą wspomnianych nazywana była religią naturalną, opartą na prawach przyrody. To jest religia pochodzenia indoeuropejskiego, a krótko mówiąc wyróżnia ją nieodłączny fakt istniejący tak w mitologii Greków oraz dodatkowo Rzymian, iż był jeden priorytetowy bóg i bogini, którzy mieli zawsze siedmioro dzieci, a z tych najstarszy syn pozbawiał władzy ojca. Teoria ta twierdzi, że prabogiem oraz ojcem wszystkich bogów miał być u Słowian Trzygłów (Triglav), który był panem ziemi, nieba i piekieł. Owy panteon słowiański będzie opisany w odnośniku do tych wyżej wymienionych mitologii, która ma silne znaczenie dla w obrzędowości i wierzeń.

Zmierzch religii słowiańskiej

Religia Słowian przejawia wiele podobieństw do religii alternatywnych ludów indoeuropejskich. Nasi przodkowie dzielili swych bogów na różnego typu grupy: władzy zwierzchniej, starcia zbrojnej oraz pomyślności gospodarczej. W związku z masową chrystianizacją, na progu drugiego tysiąclecia naszej ery, wiele zabytków dawnej kultury Słowian, a w tym oprócz tego dowodów na jej istnienie zostało barbarzyńsko zniszczonych. Najstarsze źródła rodzimej wiary, jakie nie były zniszczone biorą swój początek z VI wieku. Historycy oraz badacze, na podstawie takich materiałów: podań oraz wierzeń ludowych odtworzyli zarys religii Słowian. Pozostawili oni po sobie kilka kamiennych posągów, choćby czterotwarzowy Świętowit wyłowiony z dna rzeki w 1848 roku. Obyczaje i wierzenia naszych przodków są niezmiernie niebanalne i zaskakujące, mało kto wie, że najświętszym symbolem Słowian była swastyka, a również inne solarne symbole. To jest naprawdę stary symbol pomyślności, słońca, ognia i światła. Ciekawostką jest, że Bóg u dawnych Słowian był również dobry oraz dodatkowo zły; miał możliwość się również mścić, a słabości człowiecze nie były mu obce.

Do problemu późniejszych losów Słowian po chrystianizacji, Misji Wielkomorawskiej, podziałach słowiańszczyzny jeszcze wrócimy, przy poszerzaniu zakresu tematyki.